Κοινωνία

Πρόσκληση σε Ευρωπαικό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων

                                                        

                               «Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΩΝ:

 

"Deconstructing Migration in the Mediterranean"

 

H μη κερδοσκοπική οργάνωση «Όμιλος για την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία- ΕΚΟ» θα υλοποιήσει Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων με θέμα: «Deconstructing Migration in the Mediterranean», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ και αποτελεί διακρατική πρωτοβουλία για τους νέους στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του Προγράμματος: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων- Κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού- Κινητικότητα νέων- Ανταλλαγές Νέων υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά βίου Μάθησης.

Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στο σύνθετο ζήτημα της μετανάστευσης και έχει ως απώτερο σκοπό την κοινωνική ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με αυτό. Οι συμμετέχοντες θα προέρχονται από τρεις διαφορετικές χώρες: την Ιταλία, την Τουρκία και την Ελλάδα. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 22 νέοι ηλικίας 18-25 ετών. Εργαστήρια και άλλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα από τις 04 μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2016.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν κοινωνικό διάλογο σχετικά με την ένταξη των μεταναστών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις τρεις αυτές χώρες που χαρακτηρίζονται από έντονη μεταναστευτική ροή. Θα δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουν, να αντιμετωπίσουν διάφορες πτυχές του προβλήματος και να ανταλλάξουν απόψεις, ενώ θα χρησιμοποιηθούν ποικίλες τεχνικές για να τροφοδοτήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και να ενισχύσουν το διαπολιτισμικό διάλογο.  Το πρόγραμμα στοχεύει να δημιουργήσει υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματά του με την επιστροφή των συμμετεχόντων στις χώρες τους. Τα επιθυμητά αποτελέσματα περιλαμβάνουν την αύξηση της συνείδησης των νέων ως ενεργών πολιτών, την καταπολέμηση των στερεοτύπων και της ξενοφοβίας μέσω της διαπολιτισμικής διαλλακτικής και τη στροφή προς μια ενωμένη Ευρώπη και Μεσόγειο.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό Youthpass.

 

 

 

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια