Δημοτικά

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Νέας Σμύρνης προσλαμβάνει 4 γυμναστές

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης» ΦΕΚ 559/τεύχος Β/21.2.2018 ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια έως 31- 7- 2023, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023.

Πηγή από: https://neasmyrni.gr/an%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%BD-4-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7/
Share this Post:

Συντάκτης Πέτρος Περιμένης

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια