Κοινωνία

Απαλλαγή των καταστημάτων επί της οδού Ομήρου από τα Δημοτικά Τέλη

Σας γνωστοποιούμε ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης, με την υπ. αριθμ. 13/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε ως θεραπεία από την ενδεχόμενη μείωση της εμπορικής σας δραστηριότητας, λόγω της έναρξης του έργου «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου (Κύριο Υποέργο Ι της πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Νέας Σμύρνης)», να προβεί σε απαλλαγή από την είσπραξη των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, όλων των καταστημάτων που βρίσκονται στην οδό Ομήρου (από το ύψος της οδού Κων/νου Παλαιολόγου έως την οδό Βυζαντίου).

 

Η απαλλαγή θα διαρκέσει από την ημερομηνία λήψης της απόφασης (23/2/2023) μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της απόφασης, είναι να υποβάλλετε έως 31-3-2023 αίτημα για την ένταξή σας στην ευνοϊκή ρύθμιση, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (www.neasmyrni.gr) ή διά ζώσης στο πρωτόκολλο.

 

Στην αίτηση θα αναγράφεται το εξής κείμενο:

 

«Παρακαλώ όπως εντάξετε την επιχείρησή μου που βρίσκεται επί της οδού Ομήρου ……., με την Επωνυμία ……………………………………………………………………………………………… στην ευνοϊκή ρύθμιση της απαλλαγής από τα Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 13/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω των έργων που πραγματοποιεί ο Δήμος έμπροσθεν του καταστήματός μου και μέχρι την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου τμήματος της οδού Ομήρου».

 

 

Συνημμένα θα πρέπει να καταθέσετε τον τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Την αίτηση θα τη βρείτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου, και θα την αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση esoda@neasmyrni.gr

Share this Post:

Συντάκτης Πέτρος Περιμένης

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια