Δημοτικά

Τόσα χρήματα παίρνει ο δήμος Νέας Σμύρνης για τον κορονοϊό

ημοσιεύθηκε σε πίνακα η απόφαση κατανομής συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00 € στους Δήμους, για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού COVID-19 και για τον περιορισμό της διασποράς του. Τα ποσά της κατανομής θα καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους.
Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.», σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Ο δήμος Νέας Σμύρνης θα λάβει 192.300 ευρώ για κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ, από τα 50 εκατ

ok50ek_koronoios.pdf
Share this Post:

Συντάκτης Πέτρος Περιμένης

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια