Δημοτικά

Δείτε τις αποδοχές Δημάρχων - Αντιδημάρχων στους Δήμους

Παραθέτουμε τι ακριβώς ισχύει με τις  αποδοχές των Αιρετών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και αυτές των γενικών γραμματέων των δήμων .

Οι παρακάτω αποδοχές είναι μεικτές και προφανώς εάν υπάρχει σύνταξη ΔΕΝ επιτρέπεται ΔΙΠΛΗ απολαβή, άρα οι συνταξιούχοι αιρετοί που δεν είναι και λίγοι επιλέγουν προφανώς το υψηλότερο ποσό.

Σύμφωνα με την απόφαση των πρώην υπουργών Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση και αναπλ. υπουργού Οικονομικών Γιώργου  Χουλιαράκη( ΚΥΑ 54698/05.10.2018 (ΦΕΚ 4704/22.10.2018 τεύχος Β’) ισχύουν τα εξής 

 Α) Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54%) των ανωτέρω αποδοχών.

Συγκεκριμένα η αντιµισθία των Δημάρχων :

α) Στους Δήµους µε πληθυσµό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων ορίζεται σε 4.275€.  Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται ο Δήμος Αθηναίων και 16 ακόμα μεγάλων πόλεων ( Θεσσαλονίκη, Πάτρα , Πειραιάς, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος , Περιστέρι, Ρόδος, Ιωάννινα, Χανιά, Αχαρνές, Νίκαια, Χαλκίδα, Κέρκυρα, Εύοσμος, Καλλιθέα ).

β) Στους 161 δήμους µε πληθυσµό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους σε 3.420€         

και

γ) Στους 154 Δήμους µε πληθυσµό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων σε 2.565€.

Β) Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το είκοσι ένα τοις εκατό (21%) αυτής.

Γ) Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010.

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια