Πολιτιστικά

Ιωνικές Γιορτές και λοιπές εκδηλώσεις 2020.Νέες εγκρίσεις και έξοδα.

Νέες αποφάσεις στη Διαύγεια σε σχέση με τις Ιωνικές Γιορτές 2020 αλλά και τις πολιτιστικές δράσεις στο Ιωσηφόγλειο στο ίδιο πλαίσιο.

Ετσι για καρέκλες, επιμέλεια+οργάνωση, κινηματογραφικές παραστάσεις (στο Ιωσηφόγλειο) και τοποθέτηση εξεδρών έχουν εγκριθεί κατά σειρά 2,976 ευρώ, ,20,000ευρώ, 20,000ευρώ , 24,600ευρώ+4,800ευρώ. Ενα σύνολο περί τις 72,000ευρώ.(περιλαμβάνονται ΦΠΑ και νόμιμες κρατήσεις)

Οι σχετικές ΑΔΑ https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A957%CE%9F%CE%9F%CE%95%CE%9C%CE%A9-709?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%95%CE%9C%CE%A9-%CE%98%CE%A3%CE%93?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A87%CE%9F%CE%95%CE%9C%CE%A9-%CE%96%CE%9F%CE%A4?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%97%CE%96%CE%9F%CE%95%CE%9C%CE%A9-%CE%95%CE%9D%CE%A4?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A67%CE%99%CE%9F%CE%95%CE%9C%CE%A9-%CE%917%CE%92?inline=true

Υπάρχουν αρκετές ακόμη εγκρίσεις επικοινωνιακών εξόδων σχετικά με την προβολή των παραπάνω δράσεων που θα αναρτηθούν σε επόμενο ρεπορτάζ.

 

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια