Κοινωνία

Ευρωπαική Εβδομάδα Κινητικότητας 16-22 Σεπτεμβρίου

Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Έξυπνη κινητικότητα. Ισχυρή οικονομία»

Στόχος των δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και δραστηριοποίηση των τοπικών φορέων και των πολιτών για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και την αναβάθμιση μέσω αυτής, της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ζωής της πόλης μας.

Θέλουμε να αναδείξουμε, μέσα από τη συμμετοχή μας αυτή το αστικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας καλή κυκλοφοριακή σύνδεση, ορθολογική διαχείριση του υπάρχοντος μεταφορικού δικτύου, εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, που θα τονώσουν τη ζωτικότητα των πόλεων, με λιγότερη ατμοσφαιρική και ακουστική ρύπανση.

Θέλουμε τέλος να δώσουμε έμφαση στην αλλαγή των τρόπων συμπεριφοράς μας, επιλέγοντας περισσότερο βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όπως το ποδήλατο, το βάδισμα και τα μέσα μεταφοράς.

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια