Δημοτικά

Δήμος Νέας Σμύρνης.Αποζημίωση για ζημιές από πτώση δέντρων.Τα δικαιολογητικά

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ

1. Aίτηση του ιδιοκτήτη του οχήματος ή εξουσιοδοτημένου προς αυτό προσώπου.

2. Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν ο ιδιοκτήτης, ο αριθμός κυκλοφορίας και ο τύπος του οχήματος (μοντέλο-παλαιότητα-κυβισμός).

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποζημιωθεί για τη συγκεκριμένη υλικά ζημία από άλλη πηγή.

4. Παραστατικά που να τεκμηριώνουν το ύψος των εργασιών που έγιναν και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν (εφόσον το όχημα είναι επισκευάσιμο).

5. Εκτίμηση της αξίας του οχήματος από ασφαλιστική εταιρία, πραγματογνώμονα ή και συνεργείο.

6. Δελτίο συμβάντος αστυνομίας – πυροσβεστικής ή άλλης υπηρεσίας.

7. Σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα παραίτηση ή υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησης. Αν κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση η απόφαση θα λαμβάνεται υπό την αίρεση προσκόμισης της παραίτησης στο Ταμείο προ της εκταμίευσης.

8. Φωτογραφίες, μαρτυρίες και λοιπό αποδεικτικό του συμβάντος υλικό.

Αρχικά στέλνετε την αίτησή σας, τις φωτογραφίες και το δελτίο συμβάντος στο prwtokollo@neasmyrni.gr και ακολούθως το αρμόδιο τμήμα θα επικοινωνήσει μαζί σας για τα περαιτέρω.

Η ενημέρωση είναι από το Γραφείο Τύπου το Δήμου

Η φωτο ειναι ενδεικτική

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια