Δημοτικά

Δελτίο Τύπου Δήμου Ν.Σμύρνης για τη Δίχρονη Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Το τμήμα Παιδείας του Δήμου Νέας Σμύρνης ήδη από τις 2/3/2022 με το υπ’αριθμ.

πρωτ.:5979 εισηγητικό έχει ζητήσει από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να

εισηγηθεί για την έγκριση μίσθωσης σταθερών σχολικών υποδομών για τις ανάγκες της

Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης. Η αναζήτηση χώρων αφορά το σύνολο

των γεωγραφικών ορίων του Δήμου μας και η καταλληλότητά τους θα κριθεί : α) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, β) από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, Υπουργική Απόφαση 37237/ΣΤ1/28-3-2007 (ΦΕΚ 635/Β/27-4-2007) και την τροποποιητική Υπουργική Απόφαση 168655/9-10-2018 (ΦΕΚ 4519/Β/16-10-2018).

Η Δημοτική αρχή δεσμεύτηκε ότι θα ξεκινήσει έγκαιρα τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε στη λήξη της εξαετούς νομοθετημένης παράτασης (2027) που έχει δοθεί από την πολιτεία να έχει εξασφαλίσει και διαμορφώσει τις κατάλληλες δομές.

Πρόθεση μας ήταν και είναι, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο θα ενεργοποιηθεί και η

ειλημμένη απόφασή μας για σύσταση σχετικής Διαπαραταξιακής Επιτροπής. Κατανοούμε

πλήρως την αγωνία και το άγχος κάποιων που προσπαθούν να γίνουν αρεστοί με κινήσεις

πανικού. Είμαστε βέβαιοι ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί

αντιλαμβάνονται ότι τα θέματα Παιδείας της πόλης μας δεν είναι δυνατό να ποδηγετούνται

και να εξαρτώνται από παραταξιακές και μικροπολιτικές μονομερείς ενέργειες.

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια