Δημοτικά

ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Σμύρνης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΟΦΙΑ ΧΥΤΟΥ 

ΑΣΕΠ: Συνολικά θα προσληφθούν οχτώ άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.

Με νέο προσωπικό ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Νέας Σμύρνης. Συνολικά θα προσληφθούν οχτώ άτομα διαφόρων ειδικοτήτων. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

 • ΠΕ Ιατρών (5 θέσεις)
 • ΠΕ Φαρμακοποιών (1 θέση)
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (2 θέσεις)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 • Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. Να μην έχουν χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορωνοϊού COVID-19.
 • Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
 • Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα, κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 • Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) περί κωλύματος διορισμού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από την Πέμπτη 18.02.2021 έως και το Σάββατο 20.02.2021 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: dioik@neasmyrni.gr Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να είναι ευανάγνωστη και να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Πηγή από: https://www.pagenews.gr/2021/02/18/theseis-ergasias/asep-nees-theseis-ergasias-sto-dimo-neas-smyrnis/
Share this Post:

Συντάκτης Πέτρος Περιμένης

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια