Δημοτικά

Τι πρέπει να λειτουργεί υποχρεωτικά στον Δήμο Νέας Σμύρνης και σε όλους τους ΟΤΑ

Στο πλαίσιο των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (25.2.2020, 11.3.2020  και 14.3.2020) και σε συνέχεια των οδηγιών που σας έχουν παρασχεθεί με την αριθμ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (Α∆Α: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) Εγκύκλιο  του Υπουργείου μας, σχετικά με τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Δεδομένου ότι οι ΟΤΑ παρέχουν υπηρεσίες σε νευραλγικούς τομείς, κρίσιμους για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, κατά το σχεδιασμό της λειτουργίας των υπηρεσιών σας θα πρέπει να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτραώστε οι κάτωθι υπηρεσίες σας να παραμείνουν σε λειτουργία, με βάση το διαθέσιμο προσωπικό.

ΟΤΑ Α΄ βαθμού (ΔΗΜΟΙ)

- Υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης (όπου οι υπηρεσίες αυτές ασκούνται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό, βλ. ιδίως ∆ΕΥΑ, τα ανάλογα θα ισχύσουν και για τα εν λόγω ΝΠΙΔ),

- Υπηρεσίες Κοιμητηρίων

- Πολιτικής Προστασίας

- Κοινωνικές Υπηρεσίες (Δημοτικά Ιατρεία, Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

- Δημοτικής Αστυνομίας (όπου υφίσταται)

- Ληξιαρχεία

- Τεχνικές Υπηρεσίες

- Διοικητικές / Οικονομικές Υπηρεσίες (ιδίως Προμηθειών, Μισθοδοσία, Εξόφληση Δαπανών)

- Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας

πηγη www.airetos.gr

https://www.airetos.gr/ypes-pros-ota-aytes-oi-krisimes-ypiresies-prepei-na-leitoyrgoyn-egkyklios.aspx?fbclid=IwAR1C2IPdguDOfomv6DDAOWcNtyGo_c9iRswqhSHRxWAqleRpeM6ES_nex5g

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια