Δημοτικά

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ…'' λέει η ''Ποιότητα Ζωής'' για το Αρτάκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

''ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ…ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕ

Ο Δήμαρχοςέδωσεστηνδημοσιότητα τηνΑΔΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣτουΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥστηνοδ.Αρτάκης. Τηνεξασφάλισητηςάδειας αυτής και τηνέκδοσήτης ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΑΜΕωςΣυνδυασμόςτηςΑξιωματικήςΑντιπολίτευσηςστοΔήμο. Χαιρόμαστεγια τηνέκδοσήτης …παρότι καθυστέρησε από τονΔήμο 1,5 χρόνο παράτιςδεσμεύσειςτουΔημάρχου προςτηνΠεριφέρεια ότι θα τηνέχειτοΦθινόπωροτου 2017, όταν δημοπρατήθηκετοέργοτης ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ…

Αυτόέδωσε αφορμήγια σχόλια σχετικάμε πρόσφατη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τουΣυνδυασμού μας…

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΙΣΧΥΡΙΣΤΗΚΑΜΕ,ΟΥΤΕ ΥΠΑΙΝΙΧΘΗΚΑΜΕ τηνέλλειψητης ΑΔΕΙΑΣ αυτής… την ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ  ισχυριστήκαμε και τον ΜΗ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΚΟΜΑ από το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ως απαραίτητη προϋπόθεσηγια να έχουμε ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ… γιατίχωρίς ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ η ΑΔΕΙΑ θα μας μείνειστοχέρι και τοσημερινό ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ.

ΑΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ …ΑΥΤΗ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ… ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ…

  Ο Δήμαρχος πρινμια εβδομάδα σε πιεστικάδιευκρινιστικέςερωτήσεις  μας, μας διαβεβαίωσε … ότιτονδιαβεβαίωσαν …ότι η διαδικασία ελέγχου ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ … θα κυλήσει απρόσκοπτα στο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ …

Εμείςθεωρούμεότι υπάρχει πάντα και για ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ως προςτην ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ο κίνδυνοςκάπου να σκαλώσει … γι΄αυτότου ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ να περιμένει να εγκριθείτοΣχέδιοΣύμβασης από τοΕλεγκτικόΣυνέδριο … και μετά να γκρεμίσει.

  Μας δήλωσεότι ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΡΙΣΚΟ… να ΓΚΡΕΜΙΣΕΙ χωρίς να έχειτηνέγκριση ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΝΕΓΕΡΣΗΣ…

  Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ…

Πάντως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ …απλάκάποιοι αποφεύγουν να το πουν….''

Gallery

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια