Δημοτικά

Εντεταλμένος πολιτιστικών χώρων ο Γιάννης Καρυτινός της παράταξης Λαρίσση

Aκόμη έναν εντεταλμένο ανακοίνωσε μέσω της Διαύγειας η Δημοτική Αρχή της Νέας Σμύρνης

Την θέση του εντεταλμένου πολιτιστικών χώρων αναλαμβάνει ο Γιάννης Καρυτινός, δημοτικός σύμβουλος της εννιαίας παράταξης υπό τον Δήμαρχο Τζουλάκη, όπως αυτή προέκυψε μετά την σύμπραξη των παρατάξεων Τζουλάκη-Λαρίσση

Να σημειωθεί πως όλοι οι οι εντεταλμένοι Σύμβουλοι εποπτεύουν για λογαριασμό του Δημάρχου τους τομείς που του ανέθεσε, τον ενημερώνουν , χωρίς κάποια ιδιαίτερα αποφασιστική αρμοδιότητα , χωρίς θεσμικό δικαίωμα υπογραφής και χωρίς δικαίωμα εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αλλωστε στην ΑΔΑ ΩΙΔΔΩΚ3-ΕΛΖ στο 6ο υπ όψη αναγράφει γενικότερα για τους εντεταλμένους : "Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την επικουρία του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου."

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   ΑΔΑ ΑΔΑ ΩΙΔΔΩΚ3-ΕΛΖ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε τον ακόλουθο Δημοτικό Σύμβουλο ως Εντεταλμένο με τις εξής αρμοδιότητες:
κ. Ιωάννη Καρυτινό
Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Πολιτιστικών Χώρων
Ανατίθενται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στη διαμόρφωση των
πολιτιστικών χώρων του Δήμου συμπεριλαμβανομένου και του πολιτιστικού χώρου ΄Ατταλος.
Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της
πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Κοινοποίηση:
ΦΑΔ
Γραφείο Δημάρχου
Φάκελο Αντιδημάρχων
Ενδιαφερόμενο
Πρ/νους Δ/νσεων και Τμημάτων
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια