Εκλογικά

Eκβαση της υπόθεσης με τον Νίκο Στέφο

ΔΗΛΩΣΗ

(περί κατάργησης ανοιγείσας δίκης μετά από παροχή εξηγήσεων)

Προς αποκοπή οιασδήποτε αμφιβολίας και στο πλαίσιο κατάργησης της δικαστικής διένεξης και διαφοράς, η οποία ανέκυψε μετά την άσκηση της από 5ης Φεβρουαρίου 2013 και υπ’ αύξοντα αριθμό καταθέσεως 22845/666/2013 αγωγής περί προσβολής προσωπικότητας του Νικολάου Στέφου, οι  Πέτρος Περιμένης του Μιλτιάδη, 2)Παράσχος Δρακούλης του Σάββα  και 3)Δημήτριος Πετρόπουλος του Γεωργίου,δηλώνουν ότι ουδέποτε είχαν πρόθεση να θίξουν την τιμή, την υπόληψη και το πρόσωπο του εγκαλούντος , του οποίου την προσωπικότητα σέβονται και τιμούν.Επίσης λυπούνται εάν χωρίς απολύτως καμία δική τους πρόθεση, θεώρησε ο ενάγων  ότι προσβλήθηκε από τα αναγραφόμενα τους στην υπό κρίση αγωγή.

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια