Κοινωνία

Εισαγωγή στο Πρότυπο Γυμνάσιο της Ευαγγελικής Σχολής Νέας Σμύρνης

Εισαγωγή  στο Πρότυπο Γυμνάσιο της Ευαγγελικής Σχολής Ν. Σμύρνης.

Οι εξετάσεις γίνονται προς τέλος του διδακτικού έτους  σε μια ενιαία δίωρη εξέταση Γλώσσα, Μαθηματικά.

Αναλυτικές Οδηγίες  για το μάθημα των μαθηματικών.

Στα μαθηματικά για την εισαγωγή κατόπιν εξετάσεων στην Ευαγγελική Σχολή ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα τα  παρακάτω.

Να αναγνωρίζει τους δεκαδικούς και  κλασματικούς αριθμούς την σχέση μεταξύ  τους. Να εκτελεί  τις τέσσερις πράξεις με αυτούς και  να  σειροθετεί. Να επιλύει μεικτές αριθμητικές παραστάσεις. Να μπορεί να στρογγυλοποιεί φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς. Να βρίσκει τους διαιρέτες των αριθμών το Μ.Κ.Δ, να παραγοντοποιεί φυσικούς αριθμούς. αναγνωρίζοντας πρώτους και σύνθετους.Να βρίσκει το Ε.Κ.Π. Να γνωρίζει τις  δυνάμεις, τους αριθμούς των δυνάμεων, τις  δυνάμεις του 10.

Ο μαθητής  πρέπει να λύνει εξισώσεις με άγνωστο (προσθετέο, αφαιρετέο, μειωτέο, γινόμενο διαιρετέο διαιρέτη  
               Να λύνει προβλήματα με ποσά ανάλογα, αντιστρόφως ανάλογα και με την απλή  μέθοδο των τριών          

Να λύνει προβλήματα με ποσοστά ,αρχική τιμή, τελική τιμή, ποσοστά επί τοις εκατό.

              Να   λογαριάζει  προβλήματα  με μήκη, χρόνο, βάρος, χρήματα ,να αναγνωρίζει μοτίβα και ραβδογράμματα. Να μετρά και να σχεδιάζει γωνίες, να γνωρίζει την κλίμακα, να γνωρίζει και να υπολογίζει τον Μ.Ο. 
              Να βρίσκει την περίμετρο και το εμβαδόν τετραγώνου, παραλληλογράμμου, τριγώνου, τραπεζίου και κυκλικού δίσκου.

Να αναγνωρίζει τα στοιχεία του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, του κυλίνδρου.

Να  υπολογίζει το εμβαδόν και τον όγκο κύβου, ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου και κυλίνδρου.

Μα πάνω από όλα ο μαθητής  πρέπει να είναι προσεκτικός αναγνώστης, να καταλαβαίνει  τι του ζητούν οι ερωτήσεις-προβλήματα.

 Έχει παρατηρηθεί  μαθητές με ευχέρεια στις πράξεις και άριστη μαθηματική σκέψη, να  αποτυγχάνουν, γιατί δεν  αποδελτίωσαν σωστά τα ερωτήματα- προβλήματα. Συνεπώς η βαθιά κατανόηση της ελληνικής γλώσσας παίζει κυρίαρχο ρόλο, στην επιτυχία για υψηλές επιδόσεις στα μαθηματικά.

 

Υ.Γ: Καλή Έμπνευση στους διαγωνιζόμενους. Θα επανέλθουμε με ένα δεύτερο ενημερωτικό άρθρο για το μάθημα της Γλώσσας.

Φερεντίνος  Δημήτριος: Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής &Εκπαίδευσης

Email:dimiferentino@gmail.com-

https://www.facebook.com: Dimitris Ferentinos

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια