Δημοτικά

Απέτυχαν οι 4 Αντιδήμαρχοι ή ο Τζουλάκης μοιράζει απλά τις αντιμισθίες;

Εκτός Αντιδημαρχιών οι Γιατζίδης, Δεληγιάννη, Δημάκης και Ζαβός ένα χρόνο μετά τις εκλογές στον Δήμο Νέας Σμύρνης.

Έτσι η Κ.Δεληγιάννη τίθεται εκτός Αντιδημάρχων, όπως εκτός είναι και οι κύριοι Γ.Δημάκης, Ν.Γιατζίδης και Α.Ζαβός.

Τώρα τι πρόλαβαν να κάνουν από το Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020 -θετικό ή όχι- μάλλον η κοινωνία της Νέας Σμύρνης δεν πρόλαβε να καταλάβει. Παρ όλα αυτά μετά από ένα έτος ο Δήμαρχος -εντός των αρμοδιοτήτων του και εντός του νόμιμου χρονικού διαστήματος-τους αλλάζει. 

Απέτυχαν, πέτυχαν μερικώς ή απλά ο Δήμαρχος μοιράζει τις θέσεις αντιμισθίας αφήνοντας μάλιστα έξω παλαιά και πιστά στελέχη του;

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Δεληγιάννη, Δημάκης, Γιατζίδης και Ζαβός υπηρετούν για 2η τουλάχιστον τετραετία το Δήμο, με τη Δεληγιάννη και το Γιατζίδη να είναι παλαιά στελέχη της παράταξης Τζουλάκη. Ο Δημάκης από την άλλη είναι και αυτός παλαιό στέλεχος της ενσωματωμένης παράταξης του Στάθη Κούπα. Μια και μιλάμε για ενσωματώσεις παρατάξεων από την άλλη ενσωματωμένη παράταξη αυτή του Λαρίσση , o Π.Κουκάς παραμένει στην Αντιδημαρχία του ενώ ο Γ.Βολίκας από την ίδια παράταξη αναλαμβάνει Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και ο Κωνσταντινίδης από την παράταξη του Δημάρχου αναλαμβάνει Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & Δημοτικής Περιουσίας.

Εδώ παρατηρεί βέβαια κάποιος μια επαναλαμβανόμενη διαχρονικά ενσωμάτωση ΔΕΞΙΩΝ παρατάξεωνΥΠΟ τον εκ ΠΑΣΟΚ προερχόμενο δήμαρχο Τζουλάκη. 

Xωρίς να μειώνει κανείς τον όποιο εργασιασκό και εκπαιδευτικό βίο των νεαρών Βολίκα και Κωνσταντινίδη ίσως μόνο ένας χρόνος θητείας στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην είναι αρκετός για να αναλάβουν αρμοδιότητες Αντιδημάρχου. Αλλά αυτές είναι οι επιλογές Τζουλάκη...

Ειδικά η περίπτωση του Διονύσιο Κονιδάρη που αναβαθμίζεται σε Αντιδήμαρχο και Αθλητισμού, κρατώντας μάλιστα το αντικείμενο του αθλητισμού που ήδη είχε ως εντεταλμένος, δεν δημιουργεί καμία απολύτως εντύπωση. Αλλωστε το έργο του τη χρονιά 2019-20 στον αθλητισμό μιλάει από μόνο του...

Ετσι ο Δήμαρχος όρισε τους:

1. κ. Ευστάθιο Κούπα Αντιδήμαρχο Οικονομικών Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα των θεμάτων του Προϋπολογισμού, των Προμηθειών, των Προσόδων, των Δημοπρασιών και του Ταμείου. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στον προγραμματισμό, την καθιέρωση, την έγκριση, την καταβολή αποζημίωσης, των βεβαιώσεων, των αποφάσεων, των ενταλμάτων κ.ά. σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Δήμου.

2. κ. Πέτρο Κουκά Αντιδήμαρχο Αστικού Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των υπηρεσιών που αφορούν στα θέματα της οργάνωσης και διοίκησης της υπηρεσίας που μεριμνά για το Αστικό Πράσινο της Πόλης και τη φροντίδα αυτού, όπως και για τα θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία για την πόλη, τη μέριμνα για τις μελέτες αυτής και τη συμμετοχή στα αρμόδια όργανα. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

3. κ. Γεώργιο Κρικρή Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση, διοίκηση, μελέτη και προγραμματισμό για τα θέματα της Αποκομιδής των Απορριμμάτων και των Ανακυκλώσιμων Υλικών, και την Διαχείριση και Συντήρηση των Οχημάτων και του Μηχανολογικού Εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία και την διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην Δημοτική Συγκοινωνία, και ευρύτερα αρμοδιότητες για τα θέματα και τις ενέργειες που αφορούν στην Κλιματική Αλλαγή, το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, όπως και τα ζητήματα που αφορούν στην Αειφόρο Ανάπτυξη του Δήμου.

4. κ. Πολύδωρο Συρίγο Αντιδήμαρχο Δια Βίου Μάθησης & Παιδείας Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση, διοίκηση, μελέτη και προγραμματισμό για τα θέματα και τα Προγράμματα της Δια Βίου Μάθησης που υλοποιούνται από τον Δήμο, των θεμάτων της Σχολικής Παιδείας και της υποστήριξης των Σχολικών Επιτροπών, όπως και της μέριμνας για τα θέματα των Σχολικών Υποδομών. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσεις Παιδείας, όπως και την εποπτεία για τα θέματα που αφορούν την περιοχή της Άνω Νέας Σμύρνης.

5. κ. Διονύσιο Κονιδάρη Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Παιδικών Χαρών & Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην Αθλητική Πολιτική, τις Αθλητικές Υποδομές, τα Προγράμματα Αθλητικής Ανάπτυξης και την υλοποίηση των συναφών δράσεων του Δήμου. Επίσης μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για τα θέματα των Παιδικών Χαρών της Πόλης, και του Ελέγχου των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

6. κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & Δημοτικής Περιουσίας Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στον Δήμο μας, την συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και κάθε άλλο Φορέα Επιχειρηματικό, όπως και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου OPEN MALL στην Νέα Σμύρνη και η συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών. Επιπρόσθετα, του μεταβιβάζεται η εποπτεία της υπηρεσίας για τα θέματα της Δημοτικής Περιουσίας και η συνεργασία του Δήμου με το Ιωσηφόγλειο Ίδρυμα.

7. κ. Γεώργιο Βολίκα Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και ΄Εργων Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στα θέματα των τεχνικών έργων, του μηχανολογικού εξοπλισμού, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και της μέριμνας του αστικού εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τη μέριμνα της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν στα μεγάλα έργα της πόλης και της χρηματοδότησης αυτών, όπως και η ευθύνη για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα..

Η απόφαση στην Διαύγεια

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%926%CE%A9%CE%9A3-%CE%97%CE%9F%CE%A6?inline=true

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια