Δημοτικά

Του εντύπου το κάγκελο στον Πολιτιστικό Οργανισμό. Έως 66.000 ευρώ για έντυπα φέτος

Ο Βαγγέλης Χατζαντουριάν Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού προχωράει σε Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας στο σύνολο της υπηρεσίας, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων, με τη χρήση διαφόρων κριτηρίων και συντελεστών βαρύτητας αυτών, με σταθμισμένη βαθμολογία για το σύνολο των υπηρεσιών, προϋπολογισμού 66.560,72€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την σχετική μελέτη .Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός» του Δήμου Νέας Σμύρνης με Κ.Α 15.6615.0036.

Έτσι θα πληρώσουμε από το ταμείο του Δήμου Νέας Σμύρνης για: 4 σέλιδο φυλλάδιο,Έντυπα Μεµονοµένων Εκδηλώσεων,Έντυπο Εκδηλώσεων Θερινού Σινεµά,Έντυπο Ιωνικών Εορτών,Εντυπο Κολυµβητήριο,∆ίπτυχο Φυλλάδιο ΜουσείοΠρόγραµµα,∆ίπτυχο Φυλλάδιο έντυπο επιµορφωτικά,Πρόγραµµα Φεστιβάλ Τζαζ,Αφίσες εκδηλώσεων,Πρόσκληση δίπτυχο Φεστιβάλ Ξεναγήσεις,Πρόσκληση ∆ίπτυχο Festival Καραγκιόζη,Βιβλίο Εντυπωσεων,Εισητήρια Εκδηλώσεων,Εκθέσεις ΓΑΛΑΞΙΑ,Ενημερωτικά Έντυπα ∆ηµοτικών Γυµναστηρίων,Κάρτες Συµµετοχής Γυμναστηριων κλπ,Έντυπα Αθλητικών δρασεων,Έντυπο για φεστιβάλ κουκλοθέατρου,Έντυπο Ελλήνων δημιουργών,Έντυπο δράσεων – εκδηλώσεων Δημοτ. Βιβλιοθήκης και Έντυπα Μουσείου Καραγκιοζη (folder,προσκλ ήσεις εγκαινίων – έντυπα δράσεων) (ΟΥΦ ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ)

Δεν είδαμε ακόμη έντυπα που να έχουν σχέση με κάποιους από τους δύο αγώνες που παραμένουν (στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ) προγραμματισμένοι με ποσό έως 150.000 ευρώ...

Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Χατζαντουριάν δήλωσε στη σελίδα του ΝΠΔΔ, ο συνολικός προϋπολογισμός για έντυπα χωρίς την υγειονομική κρίση ΘΑ ήταν 100.000 ευρώ(Ναι ξέρω, ΜΕ ΦΠΑ 24%) και μειώθηκε στα έως 66.500 ευρώ(με ΦΠΑ).

Συγχαρητήρια!! Δηλάδή ΑΝ ΔΕΝ είχαμε την καραντίνα και τα μέτρα, θα γράφαμε ακόμη 2 μέρες! στη δεύτερη παράγραφο για έντυπα, φυλλάδια και άλλα διαφημιστικά φυσικής μορφής! και για ποσό 100.000 ευρώ(Ναι ξέρω, ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Πόσο χαρτί πια την εποχή που τα περισσότερα πράγματα προβάλλονται μέσω διαδικτύου ... Πόσα λεφτά για φυλλάδια που τελικά θα πεταχτούν σε ένα κουβά ή, δυστυχώς, και στο δρόμο! Κρίμα τα χρήματα, κρίμα το χαρτί, κρίμα και τα δέντρα! 

Να διευκρινίσουμε πως τα ποσά αυτά είναι τα μέγιστα και, όπως αρέσει και στον Πρόεδρο Βαγγέλη Χατζαντουριάν να δηλώνει, τα ποσά ''δεν έχουν ως στόχο την προβολή του προέδρου του Πολιτιστικού Οργανισμού, αλλά σκοπεύουν στην ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματά μας και στην ανάδειξη της πόλης''.

Οπότε, το ''δράμα'' του εξόδου έως 66.000 ευρώ  (Ναι ξέρω ξέρω, ΜΕ ΦΠΑ 24%)για έντυπα φέτος γίνεται πιό ελαφρύ, ποιοτικά μόνο, διότι το ποσό θα ξοδευτεί, αφού το έξοδο είναι, όπως πάντα, για το καλό της πόλης.

Οπότε ας μην είμαστε αχάριστοι!

Εδώ ο Διαγωνισμός https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%94%CE%97%CE%9F%CE%95%CE%9C%CE%A9-%CE%997%CE%93?inline=true Εκτύπωση Εντύπων Δράσεων Πολιτιστικού.

Gallery

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια