Κοινωνία

Πρόσκληση σε πρόγραμμα νέων «Communication Bridges for Young People» (Γέφυρες Επικοινωνίας Νέων)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΩΝ:

 

"Communication Bridges for Young People"

 

H μη κερδοσκοπική οργάνωση «Όμιλος για την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία- ΕΚΟ» θα υλοποιήσει Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων με θέμα: «Communication Bridges for Young People» (Γέφυρες Επικοινωνίας Νέων), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ και αποτελεί διακρατική πρωτοβουλία για τους νέους στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του Προγράμματος: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων- Κινητικότητα εκπαιδευόμενων και προσωπικού- Κινητικότητα νέων- Ανταλλαγές Νέων υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά βίου Μάθησης.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών με κοινές δεξιότητες των μελών του σε θέματα επικοινωνίας και δικτύωσης. Οι συμμετέχοντες θα προέρχονται από την Αίγυπτο, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Κροατία, την Πολωνία, την Τουρκία και την Ελλάδα και στο πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 20 μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2016, θα συμμετέχουν 5 νέοι από κάθε χώρα, ηλικίας 18-30 ετών. Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό Youthpass.

Στο πλαίσιο του έργου θα διεξαχθεί εργαστήριο κατάρτισης των μελών στις νέες τεχνολογίες αιχμής κατά το οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες αναγκαίες για την ίδρυση, λειτουργία και βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα έργων νεολαίας, να δικτυωθούν και να παγιώσουν συνεργασίες στον τομέα αυτό και τέλος, να συμβάλουν ως πολλαπλασιαστές στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε τεχνικές επικοινωνίας στις οργανώσεις τους. Ο αντίκτυπος του προγράμματος είναι πολύπλευρος καθώς αναμένεται να παραχθεί σημαντική τεχνογνωσία σε επικοινωνιακές τεχνικές που θα διαχυθεί εξ αποστάσεως σε όλα τα μέλη των συμμετεχουσών οργανώσεων και ιδρυτών του Δικτύου.

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια