Πολιτιστικά

Πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συλλόγου Ποντίων Καλλιθέας ''Αργοναύται-Κομνηνοί''

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σας γνωρίζουμε ότι από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας, στις 18 Απριλίου 2016, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

Πρόεδρος: Καστανίδης Θεόφιλος Α’ Αντιπρόεδρος: Τομπουλίδης Δημήτριος Β’ Αντιπρόεδρος: Αργυρόπουλος Ηλίας Έφορος: Κακουλίδου – Αλεξίου Μαρία Ταμίας: Σαββινίδης Κωνσταντίνος Γενική Γραμματέας: Πεχωρικίδου Μαρία Ειδική Γραμματέας: Ξηράκη Ευαγγελία Μέλη: Αβραμίδης Ηλίας  Κικίδης Παναγιώτης  Παυλίδης Κωνσταντίνος  Σαββινίδης Ιωάννης  Σαββινίδου Κυριακή  Σαλαπασίδου Βαρβάρα  Ταγματάρχης Αντώνιος  Τοκπασίδου Σοφία  

Πιστεύουμε ότι, μαζί με τα αδελφά Ποντιακά Σωματεία και την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών μας, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας για την ανύψωση και διάδοση της ποντιακής ιδέας. 

Share this Post:

Συντάκτης Εριέλλα Χρυσού

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια