Δημοτικά

Φαρμακοποιό αναζητά ο Δήμος Νέας Σμύρνης

Ανακοίνωση Δήμου Νέας Σμύρνης

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών, σε υπηρεσίες του Δήμου Νέας Σμύρνης με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 Ν.4765/21 (ΦΕΚ 6/τ.Α’/15.01.2021).

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ/ΤΕ μετά των συνημμένων δικαιολογητικών, που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι από την Τρίτη  24.05.2022 έως και την Πέμπτη 02.06.2022.

Τρόποι Υποβολής των Αιτήσεων:

  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: dioik@neasmyrni.gr

ή

  • Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: Δήμος Νέας Σμύρνης, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 193-195, Τ.Κ. 171 21, Νέα Σμύρνη απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Σαριδάκη Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 2132025794).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

 
 

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια