Δημοτικά

Διοικητικοί υπάλληλοι σε ρόλο δημοτικού αστυνομικού με τροπολογία του Υπ. Εσωτερικών

Με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που βρίσκεται στη Βουλή, προβλέπεται πως οι Δήμαρχοι μπορούν να αναθέτουν αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας σε διοικητικούς υπαλλήλους. 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της τροπολογίας σε Δήμους που δεν υφίσταται δημοτική αστυνομία ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί κατά την κρίση του Δημάρχου, μπορεί με απόφαση του τελευταίου, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού να ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι ΠΕ, ή ΤΕ, ή ΔΕ, οι οποίοι θα ασκούν τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η απόφαση έχει ισχύ έως την 28η Φεβρουαρίου του 2021, και οι αρμοδιότητες που θα αναλάβουν οι διοικητικοί υπάλληλοι θα έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και αρμοδιότητες που ανατίθενται στη Δημοτική Αστυνομία ως αρμόδια αρχή ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των μέτρων για την αποτροπή της πανδημίας. Η ισχύς του συγκεκριμένου μέτρου μπορεί να παραταθεί έως τις 30 Ιουνίου του 2021 με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών.  

Στο άρθρο 5 προβλέπεται πως από την 9η Νοεμβρίου απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου οι δημότες που κάνουν χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο για όσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης μέτρων κατά του κορονοϊού και πάντως όχι πέραν της 28ης Φεβρουαρίου του 2021. 

Για τις υποχρεώσεις των Δήμων, προβλέπεται αναστολή της παρακράτησης των ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων που έχουν χορηγηθεί στους ΟΤΑ και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων έως και την 1η Ιανουαρίου του 2022. 

πηγή https://www.capital.gr/epikairotita/3495840/dioikitikoi-upalliloi-se-rolo-dimotikou-astunomikou

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια