Κοινωνία

Δήμος Νέας Σμύρνης: ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης,  ενημερώνει  τους καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, των οποίων η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και τις 31/12/2022, να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την αρμόδια επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 στο ΦΕΚ 276/23-01-2023/τ.Β’.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.
 • Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας.
 • Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
 • Ο λογαριασμός παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας να εκδίδεται στο όνομα το ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του ακινήτου είτε στης/στου συζύγου αυτού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου ή φωτοτυπία άδειας διαμονής Δικαιούχου.
 • Ε1 και εκκαθαριστικό όλων των μελών του νοικοκυριού.
 • Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού.
 • Εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας, σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλου παρόχου.
 • Σε περίπτωση αναπηρίας, γνωμάτευση πιστοποίησης της από το ΚΕ.Π.Α.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου σε περίπτωση κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης.

Περισσότερες πληροφορίες στο  Κέντρο Κοινότητας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 2025 818, κα Παλιβίδα), αιτήσεις :  Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 18, ισόγειο

Πηγή από: https://neasmyrni.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%83-%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83/
Share this Post:

Συντάκτης Πέτρος Περιμένης

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια