Κοινωνία

Ενδιαφέρουσα και η 4η εκδήλωση 'SPUR' στο Δήμο Νέας Σμύρνης στον Γαλαξία

Το πρόγραμμα τοποθετείται στον αντίποδα μίας υλιστικής και εγωκεντρικής κοινωνίας,  η οποία σε πολλές περιπτώσεις προκύπτει ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης σε συνδυασμό με ένα κράτος πρόνοιας, ολοένα και πιο ισχνό στην καθημερινότητα των πλέον ευαίσθητων κατηγοριών πολιτών, μεταναστών, απόρων, νέων, ανέργων, κλπ, 
Στόχος του Δήμου είναι μέσω του προγράμματος “SPUR” να αναδειχθεί ότι βελτιώνοντας με τον εθελοντισμό τις συνθήκες ποιότητας ζωής των πολιτών ενισχύονται παράλληλα οι όροι για την πολιτική και δημοκρατική συμμετοχή τους σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ενθαρρύνεται δηλαδή η άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών που πηγάζουν από την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα και ιθαγένεια και μειώνεται το δημοκρατικό έλλειμμα που χαρακτηρίζει τη σημερινή Ευρώπη. 
Το  πρόγραμμα “SPUR” χρηματοδοτείται στο σύνολο του από το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» περιόδου 2014-2020, από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια