Δημοτικά

Απαγορεύει τις 'μεταγραφές' Δημοτικών Συμβούλων ο νέος νόμος κυβερνησιμότητας των Δήμων

Φαίνεται πως ακόμη μια αλλαγή που επρόκειτο να εισάγει ο Κλεισθένης, καταργείται άμεσα με το Αρθρο 114 του Νόμου 4623/2019 που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και είναι πλέον Νόμος του Κράτους με ΦΕΚ.(134)

Έτσι, όπως αναφέρεται στην περίπτ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 114 ''4.α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«Το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, δεν
μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του Προεδρείου ή της
οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία
ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ορισθεί ή να παραμείνει
Αντιδήμαρχος. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξη του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή
διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν
τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη

Ο μόνος τρόπος λοιπόν -τυπικά τουλάχιστον- να γίνουν συνεργασίες μεταξύ παρατάξεων είναι η Σύμπραξη τους συνολικά, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου 4623/2019.

''Δύο ή περισσότερες δημοτικές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος. Οι συμπράττουσες παρατάξεις λογίζονται ενιαία παράταξη, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων''.

Εδώ αξίζει να παρατηρήσουμε πως ακόμη και σε περίπτωση σύμπραξης πρέπει η μια παράταξη να είναι αυτή με την οποία εχει εκλεγεί ο δήμαρχος...πράγμα που ο 'Κλεισθένης' δεν περιόριζε...επιτρέποντας -πριν τις παραπάνω αλλαγές βέβαια-τις συμπράξεις μεταξύ όλων των παρατάξεων...

Με τον τρόπο αυτό αρχικά, κόβεται η...όρεξη σε Δημοτικούς Συμβούλους για μεταγραφές η για την χρήση μιας πιθανής μεταγραφής ως μέσο πολιτικής πίεσης, αλλά και ίδια η διαδικασία  σύμπραξης -που μάλλον πιο πολύ με συγχώνευση υπό την Δημοτική Αρχή μοιάζει- όντας μη αναστρέψιμη, φαίνεται τυπικά να στερείται κινήτρων. Δεν στερείται βέβαια πολιτικού κόστους και πολιτικού οφέλους...

Φυσικά μια εξ ''αποστάσεως'' αλλά ουσιαστική συνεργασία, -όσο απαραίτητη κρίνεται βέβαια λόγω των βελτιώσεων κυβερνησιμότητας του 4623/19- δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσει την τυπική σύμπραξη. Μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς κραυγαλέες πολιτικές συγχωνεύσεις, με πολιτικά οφέλη ένθεν και ένθεν και μάλιστα στην πλειοψηφία των θεμάτων και όχι σε όλα.

Βέβαια τέτοιες συνεργασίες ''εξ αποστάσεως'' αλλά ουσιαστικές, θα είναι και ''κραυγαλέες'' και σε πολιτικά συμπεράσματα θα οδηγούν ως προς τα κίνητρα , σε ένα περιβάλλον όπου ο νέος Νόμος έχει ήδη -όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση- εξασφαλίσει την κυβερνησιμότητα των Δήμων.

Καλές ''ζυμώσεις'' λοιπόν, ΑΝ χρειάζονται!

Για το ΦΕΚ 134 Α '  πατήστε εδώ 

 

Share this Post:

Σχετικά Άρθρα:

Σχόλια